ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، آبان ۰۹، ۱۳۸۲

با سلام ...

تاکتيک دنيای آزاد برای مقابله با تظاهرات و اعتراض

به بهانه کمبود پول و سرمايه (آره، گفتند و باور کردم) ميخواهند مزايای کارمندان دانشگاه (کلا همهء کارگران و کارمندان) را کم کنند. بخاطر همین ميروند اجازه ميگيرند که در پنجشنبه ۳۰ اکتبر تظاهرات کنند و به همه هم با پست الکترونيکی خبر ميدهند. خوب ديگه اين تاکتيکی که بکار بردند بنظرت حتما آشنا مياد که در ۱۸ تير مورد استفادهء قمحوری قرار گرفت. دانشگاه تکنيک برلين در برنامهء شروع ترم جديد دو فضانورد آلمانی را دعوت ميکند و برنامه را ۳۰ اکتبر اجرا ميکند و با پلاکاتهای بزرگ و کلی تبلیغ همه را به اين روز دعوت ميکنند. و جای تعجب هم نيست که رسانه های گروهی از اين برنامه گذارش ميدهند و نه از اعتراض و تظاهرات و ناراضی کارمندان. متوجه ميشويد که قمحوری دارد با کمک اروپا به يک "کشور آزاد" تبديل ميشود تا بدزدی و چپاول ادامه داده شود و بجای کتک زدن و کشتن مردم، مردم را ازين به بعد خر، مشغول و معتاد کنند. و ما هم باور کنيم که فقط همين دو راهی هست و بين بد و بدتر را فقط ميتونیم انتخواب کنیم. ببخشید ازين تشبيه اما اينجور فکر کنيم که خلاصه قرار است به ما تجاوز شود، بگذاريم کسانی را که با کاپوت تجاوز ميکنند ما را بکنند و ضرب المثل انگليسی هم ضرب المثل جهانی کنيم: «وقتی نميتوانی جلوی تجاوز را بگيری، حداقل کيف کن!»

معرفی يک کتاب سنگين
آيا تروريستها با بمگذاری در بغداد به هدف خود خواهند رسيد؟ يا رسيده اند؟

چندی پيش درين مورد افکار خود را گفته بودم. فعلا مشاهده ميشود که بعد از بمبگذاريهای فراوان در بغداد، آمريکاييها از عراق بيرون نرفتند، بلکه آن سازمانهایی که دولت آمريکا نميخواهد در عراق باشند، کشور را ترک ميکنند.
هفته ديگه:
قسمت چهاردهم
جنس بُنجُل عمو سام: هروئين، طالبان، پاکستان

مقاله »منتظر “ منجي “ نمانيم ، منجي خود ماييم ! نيلوفر بيضايی « رو نخونديد بخونيد و با دقت و همه را بخونيد و هر جانی را ناجی خود نپنداريد!

به اميد روزی که خيال نکنيم ميشود با ترور و قتل و جنايت، جلوی ترور و قتل و جنايت را گرفت.

آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر