ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۲

با سلام ...

دسيسهء ورلد ترد سنتر - قسمت چهاردهم

جنس بُنجُل عمو سام: هروئين، طالبان، پاکستان - قسمت اول

"German's to the front" اين دستور يک ژنرال متحدين آخرين بار (البته اين قرن جديد بحساب نياد) در تابستان 1900، وقتی يک گردان آلمانی گروهان بريتانيايی را ضد "شورش بوکسرها" حمايت ميکردند، فرياد زده شد. در همان شورشی که چينی ها بر ضد اشغال قدرتهای استعماری طغيان کردند. قبل از حمله، قيصر المان ويلهلم در يک سخنرانی گفت: ?وقتی روبروی دشمن اطستاده ايد او را بکوبيد، گذشت نکنيد؛ زندانی نگيريد. مثل هونها که هزار سال پيش زير دستور شاه خود Etzel برای خود نامی ساختند، که هنوز در داستانها آنها را بسيار قدرتمند بنظر ميرساند، اميدوارم که همانجور نام المان در چين طنين پيدا کند، که هيچوقت يگ چينی دوباره جرات نکند حتی يک آلمانی را چپ نگاه کند.? با اينکه بالای صد سال گذشته هنوز هم همانجور حرف ميزنند و فکر ميکنند. آنموقع يک گذارش جعلی برای حلمه مورد استفاده قرار گرفت. روز قبل از حلمه پذارش داده بودند که همه کارکنان سفارت آلمان و افراد خانوادشان در چين بقتل رسيدند. مثل آنموقع در پشت پرده "جنگ تمدن"، معاملات غير تمدنی و دسايسی در کار هستند، و مثل در چين، در افغانستان هم محصول ديگری مهم است: ترياک.

گوته گفته بود: " يک درخواست طبيعت هست که انسان گاهی بيهوش شود بدون اينکه بخوابد." و این خواستهء طبيعت هميشه برآورده شده و دولی که هميشه مصرف مواد مخدر را محکوم ميکردند، دست در پخشش داشتند و از ممنوعيت اين مواد سود ميبردند و ميبرند.

انگليسی ها اواخر قرن 17 ميلادی بازرگانی با چين را شروع کردند، اما کالايشان مثل آهن و پشم در چين خريدار نداشت. بخاطر اينکه قيمت ابريشم و ادويه مرغوب چينی را با طلا و نقره نپردازند، شرکت بريتانيايی هند شرقی شروع ميکند از بنگال، استانی که بتازگی فتح کرده بودند ترياک به چين صادر کنند. با اينکه امپراطور چين در سال 1729 واردات و مصرف ترياک ممنوع کرد، آنها 13 تن ترياک به چين صادر کردند. 1767 پنج برابر آن، 670 تن در سال 1820 و 2680 تن در سال 1838 به چين فرستادند. اينچنين ترياک کالای با بيشترين حجم معاملاتی اقتصاد جهانی آنوقت شد. و هنوز هم مواد مخدر مثل هروئين و کوکايين بزرگترين حجم معاملاتی جهانی را دارند. بخاطر اينکه لين تسه هو يک کارمند چينی 950 تن ترياک را نابود کرد اولين جنگ ترياک (1) شروع شد، که با اشغال هنگ کنگ و 5 بندر ديگر و بيشتر شدن قاچاق ترياک تمام شد: 7000 تن ترياک در سال 1880 از هند به چين وارد شد و 10 ميليون چينی معتاد شده بودند. صد سال بهد در دهه هشتاد ميلادی سالانه تقريبا 1700 تن برای مصرف پزشکی مورد استفاده قرار ميگرفت. 1999 بنا بر تخمين سازمان سيا (2) (راستگويي با سيا) دهقانان افغان 1670 تن، تقريبا 80% مصرف غير قانونی دنيا، توليد کردند. ثروت برای ترفيع جزيره گوسفند پروران و ماهيگيران به قدرت جهانی اکثرا توسط همين معاملات کثيف شرکت شريف هند شرقی (East India Company) بدست آمد. وقتی بالاخره چينيها ازين بازده های مدنيت غرب ملول شدند، غرب متحد شد و چين را مجبور به قبول "تمدن" کرد.

(1) http://www.jaduland.de/kolonien/asien/opiumkrieg/index.html
http://www.serendipity.li/wod/hongkong.html

(2)http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/af.html

ادمه دارد ...کوتاه در مورد اعدام:
انسانها از بدو بميان آمدنشان درين کره، به بهانه جلوگيری از جنايت، انتقام گرفته اند. اين انتقام گيری ها نه جواب سوال که چرا انسان دست به جنایت ميزند را داد و نه جلوی جنايات را گرفت. بکجا ميرسيم با اينهمه محافظه کاری؟ چرا همش اشتباهات گذشتگان را تکرار ميکنيم؟؟؟
تغير تنها راه نجات هست و نه تسليم!!!

آرمين گيله مرد

ب.ن. : اوندفعه يک جوک گفتم، کسی متوجه نشد؟؟ یا خيلی بيمزه بود؟؟؟ یا اينکه الکی مياايد اين صفحه؟؟؟؟

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر