ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، آبان ۱۹، ۱۳۸۲

با سلام ...

بخاطر ...

... اعتصاب در دانشگاه فنی برلین و مشکلکی با چندین موجود کوچک و خطرناک و تروریست و دشمن انسان و حیوان بنام باکتری، وقت کم ميارم. بخاطر همين کمتر مينوسيم و ديرتر جواب خواهم داد.

به درود

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر