ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، آبان ۲۳، ۱۳۸۲

با سلام ...لطفاً پتيتسيون را امضا کنيد. http://www.petitiononline.com/Batebi/

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر