ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، آذر ۱۲، ۱۳۸۲

با سلام ...

سر بريده ميرزا


يادت گرامی باد، روانت شاد باد و راهت ادامه دارد


شاعر آزاده گيلاني خليل دانش پژوه تصنيف زير را متعاقب مشاهده سر بريده ميرزا سروده است (که در مايه ابوعطا خوانده ميشود):

(1)

قـرار است تا بر تنم توان و تا قرار است قرار است
در دل مر از کرده ات شرار است شـرار است
در سينه ام از شيوه ات غباراست غبـار است
ني در خورشأن تو شهريار است ريـار است

ايوطن ! تو آباد نميشـي ــ مــلـّت ! تو آزاد نميـشـي

ايدل ! دگر شاد نميشي چـرا کـه ما ملوليم جهوليم

بـــي دانش و فضوليـــم بـــي دانش و فضولـيــــم

(2)

جبيـن اسـت اين سر که سربلند و مه جبين است جبيـن اسـت
يـا آفـتــاب و طـالــع زمـيـــن اســت زمـيـن اسـت
خاکش زعشقت ايوطن عجيـن اسـت عجيـن است
انصاف ده که مزد سـر نه ايـن اســت نه اين است

ايوطن ! تو آباد نميشـي ــ مــلـّت ! تو آزاد نميـشـي
ايدل ! دگر شاد نميشي چـرا کـه ما ملوليم جهوليم
بـــي دانش و فضوليـــم بـــي دانش و فضولـيــــم

(3)

وطــن بود ايـــن قهرمـــان مــدافـع وطــن بــود وطــن بــود
لشکر کش و شجاع و صف شکن بود شکن بود
يزدان صــفــت بجــنگ اهــرمن بود رمـن بــود
کي مثـل مـا بفــکــر مــا و من بود و مـن بود

ايوطن ! تو آباد نميشـي ــ مــلـّت ! تو آزاد نميـشـي
ايدل ! دگر شاد نميشي چـرا کـه ما ملوليم جهوليم
بـــي دانش و فضوليـــم بـــي دانش و فضولـيــــم

گاهی اوقات برای اينکه انسان باشی و بمانی، لازم هست که سرت را مثل يک حيوان ببرند. گاهی اوقات کافیست که در يک انتخابات ناشرافتمندانه شرکت نکنی.

آرمين گيله مرد

۱ نظر:

  1. ای کشته که‌را کشتی؟ تا کشته شدی زار
    تا باز کجا کشته شود آنکه ترا کشت.
    میرزا حیدرخان را به دار کشید، رضا خان میرزا زد، انگلیس رضا خان را به آفریقای جنوبی تبعید کرد، پسرش فراری شد و...
    چنین اتفاقاتی در کشورهای دموکراسی اتفاق نمی‌افتد.

    پاسخحذف