ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، آذر ۲۱، ۱۳۸۲

با سلام ...

اعتصاب

شكنجه احمد باطبي براي گرفتن اعتراف دروغين، از ديد يك عضو جبهه متحد دانشجوئي
اعتصاب دانشگاه ها تا 7 ژانویه تصویب شد. فردا 13 دسامبر در سراسر اروپا (بخصوص آلمان و فرانسه) قرار هست مردم برای تعلیم و تربیت و عدالت اجتماعی به خیابان بروند.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر