ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، آذر ۲۴، ۱۳۸۲

با سلام ...

تظاهرات شنبه در آلمان:

برلین چهل هزار نفر در باران (تابحال در آلمان زیر باران اینقدر آدم ندیده بودم)، فرانکفورت ده هزار و لایپسیگ بیست هزار نفر.
در برلین از پلیس خبری نبود، اما این چهل هزار نفر هم تصمیم نداشتند انقلاب کنند بلکه فقط متعرضند. حرفهای دواتشی زده شد و حقیقتها گفته شد اما بجای اینکه مردم براشون دست بزنند هرکی با دوستان خودداشت گپ میزد و میخندیید. فکر کنم همه میترسیدند انقلاب بشود. اما در فرانکفورت و لایپسیگ چند برخورد بین پلیس و دانشجویان شد.

برای مبارزه با بی عدالتی باید با مردم اروپا و آمریکا متحد شد، چونکه این دولتهای به اصتلاح آزاد و دموکترات بزرگترین حامیان دیکتاتوریهایی مثل قمحوری هستند. اینکار امروزه بخاطر وجود تکنیک و اینترنت آسانتر از همیشه هست.

فراخوان نويسندگان ، روزنامه نگاران و هنرمندان
جان احمد باطبی در خطر است

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر