ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، دی ۲۶، ۱۳۸۲

با سلام ...

گوسفند و مورچه

ديروز نشست مجلس برلين بود. بخاطر همين عده ای دانشجو، کارگر و بيکار تصميم گرفته بودند که در شش نقطه مخطلف دور مجلس جمع شوند. شدند و وسط شهر را فلج کردند. اما تعداد دانشجویان کمتر شده است. خیلی ها بخاطر بستن دانشگاه لج کرده اند و نمی آیند، خیلی ديگر هم از نیامدن بقیه نا امید شدند و نمی آیند. اما هيچکدام فکر نميکنند که اين بيتقاوتی و بیخيالی و لج بازی بضرر چامعه تمام خواهد شد. اين بتفاوتی و بيخيالی و نا آگاهی هست که ديکتاتور ميپروراند.
مرد مسنی به من غر زد که کار ما درست نيست که باعث ميشويم مردم دو ساعت وقت خود را طلف کنند. بهش گفتم دارند در مجلس قوانين ميگذارند و بر ما واجب هست که روبروی مجلس اعتراض کنيم. از من ميپرسد : مجلس کجاست؟؟ نه ميداند چه کسانی در مجلس نشسته اند و چه تصميماتی گرفته اند (کم کردن بودجه تعليم و تربيت، حقوق بيکاری،برداشتن کمک مالی به نابينایان، گرانکردن مترو و برداشتن بليط ارزان مترو برای بيکاران و مجتاجها ، کم کردن بازنشستگی و .... و از طرف ديگر تضمين سود برای شرکتها و پولدارها) اما کار مارا نادرست شمرد چونکه دو ساعت توی ترافيک بود. یعنی اگر اعتراض ميخواهی بکنی، در خانه خودت بکن و فقط غر بزن و حرف بزن و بگذار سياست تصميم خودش را بگيرد تا تو بتوانی بیشتر غر بزنی و ناراضی باشی، بتوانی تقصير را بگردن ديگران بياندازی.
گوسفند و مورچهبرای ديدن بقيه عکسهای اعتصاب دانشجويان برلين، روی عکس کليک کنيد.اکسیر استبداد

با یک دروغ نو جمع روانه نمی شود
صندوق رأی پر و نشانه نمی شود
اکسیر رأی به جام دو رویان نمی رسد
خودکامگی دوباره جوانه نمی شود
افتاده است نقاب ز چهر منافقان
با این دل به خون، چه که بازی نمی شود
گفتند راستی و رهایی می آوریم
زینان بجز دروغ حواله نمی شود
از کاخ ظلم زلزله چونان که دور شد
دیگر چه غم ز خلق زمانه نمی شود
هشیار بود باید و هم دید عاقبت
جز این دو پای در ره خانه نمی شود
اندیشه است آنکه کنون باید ایستاد
احساس بر این فریب کرانه نمی شود
چون دست به دست و عقل بریزیم روی هم
جز نغمهء رهایی ترانه نمی شود.

شعر از : شاهین میر محمد حسینیاستفاده از تحريم انتخابات برای فروپاشی نظام از کورش عرفانی
مجلس هفتم، جنبش فراگير دمكراسي خواهي و شعار رفراندوم از نيلوفر بيضايی
دوست عزيز، علی جان متاسفانه هروقت روی آدرس کليک ميکنم فقط يک صفحه سفيد باز ميشود و به يک صفحه سفيد نميتوانم لينک بدهم.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر