ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۲

با سلام ...

در مورد اتحاد جمهوری خواهان ايران

۱۰۰٪ سياست. عده ای مهارت سياستمدارانه خود را درين ۳ روز به نمايش گذاشتند.
برای سيستم امروزه جهان، برای جمهوری شدن ايران بجای مشروطه و زمانی جايگزين سلطنت قشر روحانی نما امکان (با تاکيد روی کلمه امکان) دارد راه مثبتی شود.
البته اگر از فرصت استفاده نشود و ايران را اصلاح نکنيم (سرنگونی رژيم)، در آمريکا ۱۲ تا ۱۸ ماه ديگر وقتی همايش بعدی برگذار شد مشاهده خواهيم کرد.

خطاب به شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان!
ببخشيد که فضولی ميکنم، اما يک توصيه: سعی نکنيد مانند يک حزب تصميم بگيريد و به "۱۰۰٪ سياست" ادامه دهيد. فکر و کوشش خود را بکار بريد که تا همايش بعدی، حال چه در ايران چه در آمريکا برگذار شود، واقعا و نه فقط اسما جمهوريخواهان را متحد کنيد.
شنبه پيش هم مثل هر شنبه در برلين تظارات بود. سرد بود و بارانی. تعداد دانشجویان کمتر شده بود. ایندفعه کشاورزان هم با 150 تراکتور به میدان آمده بودند. با همه اینحال رسانه های گروهی خفه ماندند. مردم ببینید که حتی اينها با همه شستشوی مغذی مردم خودشون، هنوز چقدر از دانشجويان، هرچقدر هم تعدادشان کم باشد، ميترسند. ميترسند که مردم را از خواب اقفالشان بيدار کنند.

عکسی از تظاهرات شنبه در برلين 28 نوامبر 2003. اين عکس رو خودم گرفتم.

آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر