ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۸۲

با سلام ...

تبليغات

کون لخت يک زن جوان. خانمی ميگويد: من راديو کلاسيک گوش ميدم. دست خانمی وارد صحنه ميشود و باسن زن جوان را ميکوبد. نشيمن شروع به نوسان کردن ميکند و موج ميزند و صدای خانم ديگری ميگويد: راديو کلاسيک، موسيقی مدرن! تمام وقت هم در صحنه فقط يک کون مشاهده ميشود. بدشانسی آوردم که تابستان نبود و پنجره بسته وگرنه تلويزيون را به بيرون پرتاب ميکردم. تبليغات مذخرف زياد ديدم. تبليغات بيمعنی و غير اخلاقی که مردم ميگويند کلاه بردای و دروغ گفتن و خيانت و بيخيالی وبيتفاوتی کار خوبی هست، خساست باحال هست و ... . اما يکنفر به من بگويد کون لخت چه ربطی به برنامه راديويی دارد. ای داد ای بيداد ... آهای مردم ايران اين جامعه ظاهری و بدون اخلاق و دورو را بعنوان سرمشق برنداری ...

ان ده چيسه ری. چی بوکوديم اتو بوبوستيم. مرده شور شيمی ريخت و قيافه ديموکراسی نما را بوشوست. ای خاخوران و براران تا کی خواهيدی بيخيال ايتا گوشه بينيشينيد. اشان کرا امی کيشورا هتو هتو و هچين هچين ای مشت پولپرست بيفکرا فدنداريدی.
امی اجداد بوگوفتيدی:
»آدم خو دسه، شال کون ويجا گرمه نوکونه.«
به فارسی: آدم عاقل وقتی دستش يخ بزند، در کون شغال گرمش نميکند.
ميدانم که دست ما، مخصوصا شمايی که در ايران هستيد، یخ زده، اما خواهش ميکنم، تمنا ميکنم، نگذاريد مجبور شويم دستمان را در کون اين شغالان (دولتهای غرب) گرم کنيم.
نافرمانی مدنی و مبارزات مسالمت آميز تنها راه برای اصلاح کردن ايران هست و تنها راه که بهانه ای برای اشغال ايران بدست اربابان واقعی نظام امروزه ايران ندهيم.

به اميد نابودی سرمايه سالاری و برقراری عدالت اجتماعی

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر