ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۸۲

با سلام ...

شنبه در برلين

طبق معمول اين شنبه هم در برلين تظاهرات بود. به پایان نرسيد چونکه وقتی نوبت سخنرانی ها بود، تظاهرات کنندگان متوجه شدند که قصر جمهوری اشغال شد. تلويزيون بود و فيلمبرداری کرد اما نشان ندادند. چونکه حتما اجازه نداشتند مردم را باخبر کنند که با اينکه برلين پول ندارد، 150 مليون برای بازسازی ساختمان خرج کردند. حالا هم قراره 200 مليون بدند تا خرابش کنند و بعد با مليونهای بيشتر قرار هست جايي برا پز دادن بسازند. پليس ايندفعه هی ميخواست درگيری بوجود بياورد و کتک بزند، البته خوشبختانه کسی گول نخورد و پليس هم طبق معمول گيج: " چيکار کنيم، چند نفر اينجا هستند و چند نفر اونجا. جمع هستند بدون اينکه تجمع کنند." هی ميامدند دور ما، ما هم بعد ميرفتطم انطرفتر. پليسی آمد با يکی حرف زد اونم جواب داد و دستش را بطرف آسمان بلند کرد. در ماشين پليس باز ميشود و سبزجامگان بيرون ميريزند و خوشحال که زدو خورد و نااميدانه و افسرده سوار ميشوند وقتی ميفهمنند که اينطرف خشونت پرست وجود ندارد .....
بدون خشونت و با اتحاد ميتوانيم سياست را وادار کنيم که فقط شعار دنیای بهتر را ندهد، بلکه واقعا برای عدالت اجتماعی کوشش کند.آلبوم پانوراما افتتاح شد.
east side gallery

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر