ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

سه‌شنبه، بهمن ۲۱، ۱۳۸۲

با سلام ...

خیلی جالب و بخصوص برای تفکر:

شرکت وليعد بريتانيا در انتخابات مجلس شورای اسلامی بقلم کوروش عرفانی


رابطه ی منطقی بين کتابخانه و حقوق زن از وبلاگ کوچه بن بست
آلبوم برلين 2003 تکميل شد!

برلين ۲۰۰۳


سر آخر يک توصيه: اشخاصی هستند که از گمنامی دنيای مجازی سواستفاده کرده تا غرايض خود را ارضاع کنند. ايشان با اسامی و آدرسهای وبلاگ های موجود به دوستان بدوبيراه گفته و آنان را مسخره ميکنند. لطفا زود باور نکنيد. و دوستان بدل نگيريد.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر