ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۲

با سلام ...

بيست و پنج سال افتخار!؟

افتخار به افزايش تعداد معتادين .... افتخار به کودکان خيابانی و خيابان خوابها ... افتخار به زور و زر ... افتخار به آقا زاده ها ... افتخار به مالکين بزرگ جديد و قديم ... افتخار به کشتار دگر انديشان ... افتخار به کشتار زندانيان سياسی ... افتخار به سنگسار و اعدام با جره ثقيل ... افتخار به تار و مار دانشجويان ... افتخار به قتل های زنجيری ... افتخار به ترور ... افتخار به ميکونوس ... افتخار به وطن فروشی و مال اندوزی بنام اعتقادات مردم ... افتخار به بيتفاوت کردن مردم ... افتخار به زندانهای پر ... افتخار به قلم شکنی ... افتخار به سر زدن به جسم سخت ... افتخار به نفرت پرورانی ... افتخار به سرکوب کارگران ... افتخار به ندادن حقوق مالی و معنوی زحمت کشان ... افتخار به عوام فريبی ... افتخار به خيانت به انقلاب ... افتخار به کشتار انقلابيون ... افتخار به ثروت اندوزی و ظاهر پرستی ... افتخار به پایمال کردن حقوق زنان ... افتخار به فخر فروشی ... افتخار به رياکاری و بخود دروغ گفتن ... افتخار به باور دروغ ... افتخار به کلاه برداری، دزدی و چپاول مردم بزور توانمندان ... افتخار به خونريزی ... افتخار به پولپرستی ... افتخار به فحاشی ...
ببخشید گر خیلی از افتخارات بيست و پنج سال را بقلم نياوردم، اما اينقدر افتخار کردم که مخم سوت کشيد و بغض در گلويم گير کرد .... بقيه افتخارات را لطفا در نظر خواهی بنوسيد.توصيه ميکنم اگر نخونديد، بخونيد.
پنج كودتا از وبلاگ رفراندم


در مورد تحريم انتخابات:
رفتن پای صندوق رای، حال چه رای سفيد بدهيم و چه مابين دو جناحی که بظاهر مقابلند و در اصل اما محافظ قشر سرمايه کنونی ايران هستند انتخاب کنيم، بمعنی قبول نظام کنونی هست. تا وقتی که در اتخابات شرکت کنيم هيچگونه اصلاحاتی در ايران نخواهد شد. تا وقتی که به پای صندوق رويم شريک اين افتخارات خواهيم شد. مسئول ما هستيم و اين خودفريبی هست که با شرکت در اتنخابات مسئوليت را بگردن حکام می اندازيم. تا وقتی که قبول کنيم. تا وقتی که ما پای صندوق رويم!برای خاندن مقالات تازه در مورد تحريم انتخابات فرمایشی و نمایشی روی لوگوی زير کليک کنيد.

» آن‌چه باعث حفظ نظام مي‌شود راي مردم است.« آقای خمينی

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر