ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

سه‌شنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۸۳

با سلام ...

میکونوس

شهردار تهران در نامه اي به شهردار برلين وي را از نصب لوح يادبود قربانيان ترور در رستوران ميكونوس برلين بر حذر داشت. شهردار تهران در نامه خود تهديد كرد در صورت نصب و پرده برداري از اين لوح، تهران هم مقابله به مثل خواهد كرد. پرويز دستمالچي، كه از حادثه ترور ميكونوس جان سالم به در برد، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: در متن اوليه لوح يادبود آمده بود كه اين لوح به ياد قربانيان ترور ميكونوس كه به دستور مقامات جمهوري به قتل رسيدند، نصب مي شود. در اثر فشارهايي كه سفارت جمهوري اسلامي آورد متن از «بنابر دستور مقامات جمهوري اسلامي» به «مقامات سابق جمهوري اسلامي» تغيير كرد. پرويز دستمالچي مي گويد: اين لوح قرار بود روز چهارشنبه آينده نصب شود. ولي به دليل همزماني آن با كنفرانس بزرگ امنيتي افغانستان، نصب و پرده برداري از اين لوح به بيستم ماه آينده موكول شد
از وبلاگ ايرانسکوپ

حال کی مقامات قم حوری عوض شدند و ما خبردار نشیدیم؟؟؟؟ ده چرا کسی بمن نگفت.

جوابی به شهردار تهران: امیدوارم وقتی نظام ايران عوض شد و دولت بعدی نوکر و مزدور جنایتکاران و سودجویان خشونت در غرب نبود (یعنی مثل شما نبود)، این دولت جدید وظيفه خود را انجام دهد و لوح یادبود کشته شدگان و قربانیان این جنگ رو نصب کند و از اسامی همه شرکتها و رژيم هایی که ازین کشتکشتار سود برند نام ببرد و اولین نام هم نام نظام جنایتکار شما خواهد بود.

این لوحه یاد بود قربانیان جنگ ایران و عراق باید بیاید و خواهد آمد، مثل لوحه یادبود جنایت میکونوس.

آرمین گیله مرد

منوچهر ماسورى / “حكم اعدام امرى است غيرانسانى كه در ايران جمهورى اسلامى و پس از آن بايد لغو گردد.”

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر