ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۸۳

با سلام ...

مومیا ابو جمال

داستان مومیا ابو جمال جزو اولین داستانهایی بود که بمن نشان داد که در اصل دولتین آمریکا و ایران آنچنان فرقی با هم ندارند و به بهانه بودن همدیگر، دفاع از مقدسات و مرز و بوم، بنام حقانیت مردم خود را چپاول میکنند، به مردم خود دروغ ميگویند. و در اصل در یک جبهه در مقابل مردم قرار گرفته اند. عده زیادی از تمامی دنیا هرچه در توانشان بود انجام داده تا جان این محکوم بمرگ را نجات دهند. با اینکه خیلی وقت هست که مدارک تازه بدست آمده که محکومیت این ژورنالیست بجرم قتل دسیسه ای بیش نبوده، اما قضات بزرگ آمریکا اجازه استفاده ازین مدارک و یک دادگاهی تازه نمیدهند. امیدی که این دوستان به بیل کلینتون، که آخر رییس جمهوریش او را آزاد کند، داشتند هم از بین رفت وقتی او بجای اینکه این بیگناه در سلول مرگ را آزاد کند، يک گنه کار سرمایه دار که فرار کرده بود و یک روز هم در زندان نبود، بخشید. آخه گناه او بزرگ نبود او فقط سر مردم را کلاه گذاشته بود و کمک کرد تا این دنیا فقرای تازه برای استعمار داشته باشد.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Freiheit für Mumia Abu Jamal !
und für Alle Politischen Gefangenen Weltweit !
Abschaffung der Todesstrafe !
آزادی برای مومیا ابو جمال!
و همه زندانیان سیاسی جهان!
لغو حکم اعدام!


MUMIA IS
INNOCENT!
بياييد بخاطر تفاوت در اعتقادات مان یک صدا شویم، تا کسی از ما ديگر بخاطر اعتقادات و افکارش زندانی نشود!

Free All Political Prisoners in Iran NOW

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر