ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، فروردین ۰۷، ۱۳۸۳

با سلام ...

برنامه ماه آپريل

برنامه ماه آپريل خانه فرهنگ جهان در برلين:
نمایشگاه، فيلم، تاتر و ...به فارسی و با شرکت هنرمندان ايرانی
بهداد: دوست ارجمند جناب آقاي گيلمه مرد ما شنواي سخنان دوست گرامي هستيم اما ما بايد متذکر گرديم که ما طرفدار انقلابي جهاني اسلامي و فدايي ايران مقدس هستيم.

با اون هدفی که دارید خواسته و یا نا خواسته در جبهه اشخاصی مثل بوش و شارون قرار میگیرید. چونکه آنها شما را بهانه قرار میدهند برای سرکوب ایران، و در ضمن در جبهه خشونت قرار میگیرد و این فقط بفع سود جویان خشونت مثل شارون و اسلحه فروشی مثل بوش پدر خواهد شد. آیا شما خیال میکنید که دگر پیروان ادیان بهمین سادگی خاموش قرار خواهند گرفت تا شما بر آنان حکومت کنید. اکثر این ادیان قدیمی تر و طرفدارانشان سالهای بیشتری به ان اعتماد دارند و انها هم حاضرند تا آخرین قطره خون بجنگند و برای دین و خدایشان بکشند و شهید شوند. این جور حرفها و هدفها : ما طرفدار انقلابي جهاني اسلامي و فدايي ايران مقدس هستيم. باعث ترقی مردم نخواهد شد بلکه منجر به جنگ و جدال و فقط بنفع و باعث ترقی کمپانیهای اسلحه سازی و تروریستهایی مثل بوش و شارون خواهد شد که دفاع مقدس را بهانه قرار داده و به اشغال و ترور خود ادامه ...

در ضمن انقلاب اسلامی در ايرانش انقلاب نبود چونکه فقط افراد قشر حاکم را عوض کرد اما قدرت تام را در دست قشر حاکم گذاشت با اینکه اکثر مردم مسلمان بودند شما حال چگونه ميخواهید در جهان انقلاب اسلامی کنید که بهتر از اینیکی شود در حالی که اکثریت مسلمان نیستند و خيليها هم تازه با اسلام بخاطر همين افکار امپرياليستی (عدالت فقط با حکومت ما برقرار ميشود) مخالفند؟؟؟؟؟؟؟

مطمئن باشيد با اينجور حرفها فقط ياور بوش و شارون هستيد ونه ياور ايران و نه ياور اسلام ...

آرمین گیله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر