ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۳

با سلام ...

فنا

يکی از دانشگاه های آلمان يک برنامه درست کرده که با نصبش ميتوانيد فيلتر ها را بشکنيد. اما چونکه هنوز تکميل نيست و نميخواهم اين آدرس فيلتر شود، آدرس را فعلا نميگم. اما اگر کسی ميخواهد ازش استفاده کند بمن بگويد من براش بفرستم. اما چونکه برنامه کاملش خيلی بزرگ هست، کوچکش را ميفرستم اما اين موقع نصبش باید به اينترنت وصل باشيد.


0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر