ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۳

با سلام ...

سايهء يک گيله مردچند تغيير در صفحه ميرزا کوچک داده شد. فکر کنم بهتر شده باشد، مخصوصا برای کامپیوترهای آهسته.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر