ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، خرداد ۰۶، ۱۳۸۳

با سلام ...

بخش ۳۳

ببخشید ميدانم در اصل خيلی منتظر نظريات مزدک هستند اما چونکه آقای ابطحی خبر پخش کردند که بخشش ۳۳ قرار است "بازسازی" شود و پيک ايران هم اين خبر را پخش کرد واجب دانستم بگويم که اين "بازسازی" همان تخريب هست!
بخاطر همين مقاله کامل از صفحه ايران خبر را در صفحه سبک يک گيله مرد نقل قول ميکنم (بخاطر اينکه دوستان گفته بودند که بخار فيلتر بودن اون صفحه نتوانستند این خبر را بخونند. از همه دوستان هم خواهش ميکنم این مقاله را در وبلاگ خود درج کنند تا مردم متوجه شوند وقتی حکام از "بازسازی" سخن ميگويند منظور هميشه بازسازی نيست. هرچند ميدانم که ميدانيد!!!

آرمين گيله مرد

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر