ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

سه‌شنبه، خرداد ۱۹، ۱۳۸۳

با سلام ...

چرخ‌پيمايی در برلين

يکشنبه شش ژوئيه.
جای همه شما خالی. یکروز که بدون خطر اينکه کاميون و راننده ب.ام.و. زيرت بگيرد، میشد با خيال راحت دوچرخه‌سواری‌ کرد. اين چرخ‌پيمايی ۱۹۷۷ شروع شد. امسال رکورد زد. ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر شرکت کننده در مقابل سال پيش با صدهزار شرکت کننده. شانزده مسير مختلف و برای اولين بار همه مسيرها از اوتبان (که برای ماشين‌ها بسته بود) رد شدند. چرخ‌سواران شهر را اشغال کرده بودند. برای چرخ‌سواری و چرخ‌سواران و حفظ محيت‌زيست.
عکس‌های چرخ‌پيمایی از ولفرام دويملسرمايه‌داری يعنی جنگ و نابودی طبيعت. تقسيم تنها راه نجات هست.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر