ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، خرداد ۲۹، ۱۳۸۳

با سلام ...

برای نجات جان بشری این طومار را امضاء کنيد:

گردآوری امضاء برای نجات جان پيمان پيران

حال آدرس يک طومار ديگر، البته امضا کردنش با خودتان، من نمیتوانم امضايش کنم.
اعتراض به پیش‌نویس نامناسب و کارشناسی نشده قانون جرائم اینترنتی
حال چرا نمیتوانمن امضا کنم: برای اينکه اين دوستان عزيز از حکومت قم‌حوری خواستدارند که "قانون وسیله‌یی برای تصمین آزادی‌ها و حقوق شهروندان باشد، نه ابزاری برای منکوبکردن مردم و بستن دست و پای آنان" در حالی که قدرتمندان و بخبگان اين رژيم بارها و بارها خواست خود و چرای حکومت مطلق خود را بوضوح و آشکار نشان داده و گفته‌اند: قوانين ما ابزاری برای منکوبکردن مردم و بستن دست و پای آنان هست. و اينکه از دولتی خواستدار قانونی باشيم بايد اول اين دولت را به رسمیت بشناسيم و من یکی نمیتوانم و نمیخواهم این روحانی‌نمايان مال‌پرست را برسميت بشناسم. من نميخواهم خود را سانسور کنم تا آنان سانسور نکنند. قوانين قم‌حوری فقط و فقط برای ثبات حکومت سرمايه‌سالاريشان هست. البته اگر شما اين مشکل فلسفی را نداريد و واقعيت را قبول و حاضريد باهاش بسازيد و "باور" داريد که واقعيت تغيير ناپذير هست و اميدواريد معجزه شود و اين رژيم قانون برای تضمین آزادی‌ها و حقوق شهروندان بنويسد و يا حتی اميدواريد که فقط اين قانون به نفع شما شود و بجای فيلتر کردن صفحه شما، دگر صفحات فيلتر شود و يا چاره‌ای نميبينيد جز روند کار در واقعيت امروزی به صفحه سر بزنيد و تصميم بگيريد. اگر که مشکل منرا دارید، اين لينک را فراموش کنيد.
دوستان ببخشید، دوست دارم از شما حمايت کنم اما نمیتوانم از دولتی که قبولش ندارم بخواهم قانونگذاری کند اما در لغو اين قانون با شما موافقم!!!فراخوان به چهارمين كنگره‌ي بين‌المللي ماركس
جنگ امپراتوري‌وار، جنگ اجتماعی
دانشگاه پاريس ـ 10، از 29 سپتامبر تا دوم اكتبر 2004
ادامه فراخوان اينجا


در اصل امروز فقط ميخواستم اين يک سوال را بکنم اما دوباره به چانه زدن افتادم.
اين چه گلی هست؟؟؟
berlin 8. mai

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر