ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۸۳

با سلام ...

اينيکی را ميتوانم امضاء کنم.ترجمه متن به فارسی

اما در مورد طومار قبلی:
خطاب به همه دوستان مخصوصا هاله عزیز، در طومار آمده است: ...و خواستار آنیم، که تا فرصت هست، با کارشناسی بیش‌تر، و مشاوره با آگاهان امور و کاربران اینترنت، قانونی عاقلانه و اجرایی برای جرائم اینترنتی تهیه شود.
خوب جرايم در قم‌حوری: همین قم‌حوری گفتم جرم هست. کاریکاتور کشیدن از حضرات والا. اعتراض به قم‌حوری. افشاگری (توی متن پیشنویس آمده)، آزادانه فکر کردن و همه مذخرفاتشان را باور نکردن و .... خودتان خوب میدانید که دیگر چه چیزها جرم شناخته میشود. حالا زدیم حرف شما گوش شد و وقت بیشتر گذاشتند تا قانون را بنویسند، مطمئن باشید که اینها جرم میمانند اما بخواست شما عمل شد: وقت بیشتر و با کارشناس و با اجازه خودتان اکثر امضا کنندگان هم مجرم شناخته میشوند. در این طومار هیچ اعتراض به اعمالی که بعنوان جرایم ازشان نامبرده میشود نشده بلکه قانونی دیگر برای برخورد با جرایم.

حال يک داستان که چندبار تعريف کردم:
۱۸ تير روبروی سفارت قم‌حوری از همه معترضين و تظاهرات کنندگان از داخل سفارت فيلمبرداری شد. يک پليس آلمانی که در نزديکی ايستاده بود، ميپرسد: يعنی اينها واقعا فيلم رو می‌فرستند ايران برای شناسایی؟؟؟ گفتم: پس‌چی!؟ مگه خود شما از اين فن استفاده نمی‌کنيد؟ اينها هم اين فنون را از شما ياد گرفتند. می‌گويد: خوب آره ما هم فيلمبرداری می‌کنيم تا اگر کسی مرتکب جرم شد شناسايی اش کنيم. گفتم: خب در ايران اعتراض به حکومت و حضرات والا جرم شناخته می‌شود و همه ما مجرم.
حالا دوستان يک لحضه فکر کنيد که چرا ميخواهيد عاقلانه مجرم شناخته شويد. ما مجرم نيستيم. آزادانه فکر کردن جرم نيست. کاريکاتور کشيدن جرم نيست. از عکس اين آقايون استفاده کردن جرم نيست. عقيده خود ابزار کردن جرم نيست. باور نکردن جرم نيست. کثافت کاريهاشان را بروز دادن جرم نيست. اما قانونگذاری اين مجلس جرم هست. حکومت سرمايه سالاری و آقازادگی اين دولت ضد مردمی جرم هست. قصب قدرت توسط روحانی نمايان جرم هست. اسبداد جرم هست. ظلم جرم هست. نفع مردم و کشور را برای نفع شخصی و حفظ قدرت و بجيب زدن سهم امام، زير پا گذاشتن جرم هست. و دوباره ميگويم شما از مجرمين و قاصبين ميخواهيد که شما را عادلانه مجرم بشناسند.
آرمين گيله مرد: غير عادلانه و عادلانه مجرم و محکوم

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر