ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، مرداد ۰۲، ۱۳۸۳

با سلام ...

نتیجه اعتصاب دانشجویان در برلین:

 
دولت کنونی (انتخابات بعدی 2006) از پولی کردن دانشگاه صرفنظر کرد.
چیپکارت (chipcard) که برای کنترل و تحت نظر گرفتن دانشجویان بود بخاطر محل نکردن دانشجویان (نرفتن به دفتر و نگرفتن این کارت) بعد از کلی ولخرجی برداشته شد و فعلا رواجش به تعویق افتاده.
این کارت که همه اعمال دانشجو در آن ضبط و میشد اعمالش را پیگیری کرد برای جلوگیری برداشتن درسهایی که به تخصصش ربط نداشت بود و مسدود کردن دانشگاه برای عموم و قرار بود که اگر دانشجویان آنرا پذیرفتند، قشرهای دیگر جامعه هم گرینبارگیرش شوند: بیکاران، ضعفای جامعه و ... تا اعمالشان بطور کل تحت نظر و کنترل دولت قرار گرفته شود.
 
 
برای شستشو لطفا به سمت راست روید که اگر به چپ روید آلوده ميشويد و ديگران مجبورند از شما دوری کنند تا آلودگی به آنها سرايت نکند!
 
در ضمن عکسهای تازه در آلبوم برلين 2004 و ابر

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر