ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۸۳

با سلام ...

دوشنبه امروز و فردا شمرنامه!!!؟؟؟

از خود بپرسيم آیا طرفداری آزادی بیان هستیم یا فقط طرفدار آزاد شدن بیان مطلوب و محبوب خودمان!؟

شکست مرتضوی: دوشنبه همه «امروز» خواهیم بود

متاسفانه دو دقیقه دیگر اینجا تعطیل هست و زیاد نمیتوانم چکن بزنم، اميدوارم که از سرلوحه متوجه منظور شده باشید، گر نه که سر وقت توضیح ميدهم یا بهتر بگم سعی میکنم توضیح بدم.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر