ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۸۳

با سلام ...

هرگز!

دوستان چی شد! ميخواهيم بگيم بيخيال شديم یا فراموشکار هستيم!؟ اگر هم حداقلش این باشد که نشان دهيم که بیخیال و فراموشکار نیستيم، بريم امضا کنيم: مخالفت با احکام ضد انسانی در ایران


برای اينکه اشتباه در غر غر من از دوشنبه در برلين نکنيد، يک عکس انتخاب کردم:

خستگی، هرگز! تسليم، هرگز!


ترجمه شعار روی پلاکات:
جلوگيری از فقر عمومی! برکناری ديکتاتوری سرمايه سالاران!
بقيه عکسها اينجا!

و عکسهای تازه در آلبوم طلوع و غروب و برلين 2004

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر