ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۸۳

با سلام ...

آقای مرگ و خانم آزاده

باز هم قتل عمد
برای امضای تومار و نشان دادن که ناتوانیمان از بیخیالی و فراموشکاری نیست، اینجا کلیک و سپس امضاء کنيد!
يک تبليغ مجانی

 نوار و صفحه و سی‌دی (آلبومهای موسیقی) واقع در   bülowstraße

اسمش حال‌ست!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر