ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

سه‌شنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۸۳

با سلام ...

مهمترین فرق مابین دولت آمریکا و قم‌حوری:

دولت آمریکا هرچقدر دزد، چپاولگر، ارتشی، سرمایه سالاری، امپرلیالیستی و استعمارگر باشد، که دولت قم‌حوری کميتی ازين لحاظ ندارد، بازهم مدریت کشوری را بدست دارد که در آن میتوانی با لباسی که رویش عکس دو رییسجمهورش هست، بوش پدر و پسر، و زیرش نوشته شده احمق و احمقتر بگردی و مطمئن باشی کسی کارت ندارد و اگر متعصبی هم بخواهد تو را آزار دهد، مامورین همین دولت ازت حمایت خواهند کرد.
حالا فرض بگیریم یکی در ایران لباسی با عکس دوتا ازین آقایان و با زیرنویس گاو و گاومیش بپوشد. اول اینکه من خودم ازت بخاطر زیرپاگذاشتن قوانین بین المللی حفاظت و حمایت از حیوانات شکایت میکنم و چه بلایی نوچه‌های آقایان سرتان بیاورند و گر جان سالم بدر بری و سپس خود آقایان دمار از روزگارتان در بیاورند که خودتان بهتر میدانید ...
و چه بر سر اينگونه حکومتها و رژيمها آمده و خواهد آمد ميشود در تاريخنگاری جهان مشاهده کرد.

و تصميم چگونه‌گی سرانجام قم‌حوری هم با ما هست. حال چه خود دستبکار شويم و با يک اعتصاب عمومی نشان دهيم ديگر حاضر به همکاري با دولت زور و زر نيستيم و سرنوشت خود و ايران بدست گيريم.
يا منتظر آمريکا بمانيم و بخيال نابودی قم‌حوری، بگذاريم ايران را نابود و تيکه تيکه کنند، که اين هدف اصليشان هست و بزرگترين ياورشان هم برای به ثمر نشاندن اين نقشه قم‌حوری، آقايان و آقازادگان هستند.

و بقول معروف: ما مقصر نيستيم که دنيا اينطور هست که هست، اما گر همينطور بماند تقصير ما خواهد بود.

اگر روز عدالت نیاید، آمدن روز انتقام حتمی هست. این یک حقیقت تاریخیست.
سيف‌زاده:
به حكم 14 سال حبس آرش سيگارچي اعتراض مي‌كنيم


حرکتی را سازمان دهیم و به حکم 14 سال زندان آرش سیگارچی اعتراض کنیم. مهشيـد

آقای خاتمي ! آرش سيگارچي به ۱٤ زندان محکوم شده است برای آزادی وی اقدام کنيد

آرش و مجتبي را آزاد کنيد!
کسی که از سخن و اندیشه بترسد، بمب اتم هم نجاتش نخواهد داد!!!

بنام آزادی اندیشه و عقاید


0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر