ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، اسفند ۰۷، ۱۳۸۳

با سلام ...

از آلمان

به مقالات درج شده در ستون وبگردی مراجعه شود.
به امید روزی که همه زندانیان سیاسی آزاد و مسئولین سرکوب و نقض کنندگان حقوق بشر تاوان جرمشان را پس بدهند، اول از همه قضاتی که بجای روای عدالت کمر به خدمت سرکوبگران مردم بستند!!!

طوماری برای آزادی آرش سیگارچی
مادهء ٢٠
١- هر شخصی حق دارد از آزادی تشكيل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت آميز بهره مند گردد.
٢- هيچ كس را نبايد به شركت در هيچ اجتماعی مجبور كرد.

حکومتهايی که اين ماده را زير پا ميگزارند خواستدار يک جامعهء انساني نيستند بلکه فقط ميخواهند ما حيوانات اهلی باشيم!
از آلمان

چند روز پيش دو نفر بر اثر بيماری آنفولانزا در آلمان مردند که يکيشان جوانی بيست ساله بود. پزشکان گفتند که اين اولش هست و انها انتظار دارند که امسال آنفولانزا بيست هزار نفري در المان از پادرآورد. توصيه می‌کنند که مردم با همديگر دست ندهند و روبوسی نکنند.
آنفولانزاي لعنتی، اينهمه زحمت کشيديم تا آلمانی‌هاي خشک کمی معاشرتی‌تر شوند و روبوسي بهشون ياد داديم و بعد هم اين ...


بانک آلمان، يکی از شرکتهای مشترک المنافع بزرگ جهاني، مثل همهء شرکتهای بزرگ و غول‌ها در سال ۲۰۰۴ در سود زدن رکورد زد - هيچ شرکت بزرگ و غولی مثل ۲۰۰۴ سود نکرده بود، همه رکورد زدند - با اينحال گفت که می‌خواهد کارمندانی اخراج کند تا بيشتر سود کند.
يک بانک ديگر آلمان که نسبت به اين بانک ، شرکتی کوچک هست هم ميخواهد بخاطر اينکه ضرر کرد کارمندانش را کمتر کند.
بزرگترين شرکت انرژي آلمان هم با اينکه در سال پيش دو مليارد و نيم سود کرد، ميخواهد قيمت برق را بيشتر کند.
تمامی اين سياستها فقط از حرص و تمع کمپانی‌ها و سهامدارانش سرچشمه نميگيرد بلکه قبول و سکوت و بيخيالي مردم سهمی بزرگ در بدنبال سود مالی فوری شرکتها دارند.
دولت آلمان هم به بهانهء اينکه مردم را بکار، با اينکه محل کار براي همه نيست، وادارد، حقوق بيکاري را کمتر کرد و مردم هم باور کردند. در حاليکه معلوم بود و هست که قرار هست بيکاری بيشتر شود و فقط و فقط بخاطر اينکه بتوانند بهشان پولکی بدهند تا جلوي تلويزيون بنشينند و ساکت بمانند، حقوق بيکاری را تقليل دادند.
سرمايه‌داري چنديست به سرمايه‌سالاری کامل تبديل شده و کم کم چهره واقعی خود را دارد نشان می‌دهد و دولتها بخاطر اينکه بتوانند سود سرمايه‌داران را تضمين کنند، مردم را به بيگاری خواهند کشيد، مسئله‌اي که در ايران ما شاهدش هستم: اقازاده‌ها سود کلان خود را ميکنند اما کارگران ماه‌ها بدون حقوق کار ميکنند.
نکته‌ای مهم در مورد فرق دو دول در پست پيشين:
اين فرق مهم باعث شده است که امريکا اينقدر قدرتمند شوند که در تبه‌کاری و عوامفريبی دول‌های ديگر از لحاظ کيفت و کميت همرده و حتی رطبه برتری هم دارند!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر