ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۳

با سلام ...

دسیسهء جهانی القاعده-بن لادن قسمت دوم

دسيسه مرکز تجارات جهانی قسمت بيست و چهار

دسیسهء جهانی القاعده-بن لادن قسمت دوم

(...)
اینچنین یک "حقیقتی" با درامی کمتر دربارهء شبکه شیطانی تروریستی که جهان مدنیت را تهدید می‌کند: القاعده، بنیاد، توده‌ای ثبت شده در فهرست هواپیمایی دولت سعود. برای سفر به پشاور هم در کنفرانس جهانی جهاد در نیویورک تبلیغ شد و هم در ۳۰ دفتر سربازگیری برای جهاد در شهرهای ایالات متحده آمریکا: ارودوگاه‌های ماجراجویی شامل و مجهز به همه چیز برای جوانان مسلمان دنیا تحت مدیریت روحانی و جان دهندهء کالیشنیکفی اسامة بن لادن. یک آشنا و دوست قدیمی که امروز بعنوان دیو بزرگ ترور قرن ۲۱ به ما فروخته شده است، تهدیدآمیزتر و شریرتر از همه تشکیلات تروریستی یا مبارزین آزادیخواه با همدیگر. شکر القاعده و بن لادن می‌تواند شارون، یک تروریست دولتی از یکطرف به کماندوهای خود دستور قتل بدهد و از طرف دیگر فلسطینی‌ها را به مسالمت دعوت کند و مطمئن باشد که غرب ترور او را "قتل مشخص" خطاب و قبول کند."اگر این یک دیکتاتوری می‌بود، تا وقتی که من دیکتاتور باشم همه چیز کمی راحتتر می‌بود." جرج دبلیو بوش اینرا ۱۸ دسامبر ۲۰۰۰ گفت و با اینکه همه آنروز سر این شوخی خندیدند، اما همه باید این جمله را بخاطر نگه دارند. رابرت آنتون ویلسون (robert anton wilson) در تفسیر این جمله گفت: "او با این جمله من را بعد از ۳۰ سال مخالفت با انجمن ملی تفنگداران (National Rifle Association) قانع کرد: من یک تفنگ می‌خواهم."

ادامه دارد ...
از آلمان:
از شروع تشکل دولت سوسیال دمکرات و سبزها در آلمان (1998) تعداد فقرا بیشتر و به سیزده و نیم در صد رسید. و ده درصد از خانواران آلمان که ثرمندترین قشر را تشکیل میدهند، توانستند درین مدت بیست و نه درصد بر ثروت خود افزایش دهند.
از فضا و عالم:
ستاره شناسان در پتسدام (آلمان) در فاصله نه ملیارد سال نوری که تقریباً ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کیلومتر هست، کهکشانی کشف کردند که هزار برابر جاده شیری خودمان وزن دارد. این دورترین کهکشانی هست که تابحال کشف شده است.

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر