ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

پنجشنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۸۳

با سلام ...

فراخوان به تظاهرات

نه به جمهوری اسلامی!
نه به تبعيض‏های جنسی، قومی و مذهبی در ايران
نه به انكار و پايمال كردن مداوم حقوق انسان‏ها در ايران
نه به سيطره ی دين بر همه ‏ی شئون زندگی اجتماعی، سياسی و فرهنگی در ايران
نه به نظام ستمگر و آزادی كش جمهوری اسلامی و همه‏ نهادها و نمادهايش
نه به هر گونه نظام موروثی، دينی و مسلكی برای فردای ايران

آری به جمهوری!
برای تامين و ترويج دمكراسي
برای برقراری جمهوری برخاسته از رای آزاد و برابر همه مردم، پاسخگو به مردم و قابل تغيير به دست مردم
برای جدايی دولت از دين
برای برخورداری تمامی شهروندان از آزادی‌های بنيادين سياسی و صنفي
برای تامين حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بنيادين (امنيت، معاش، مسكن، بهداشت، آموزش و كار)
برای تضمين حق مردم در تعيين سرنوشت خود و مخالفت با هر گونه دخالت قدرتهای خارجی در حق حاكميت مردم
برای ايجاد فرصتهای برابر جنسی و قومی در همه‏ ی عرصه‏ های زندگی اجتماعی

همه ‏پرسی ۱۲ فروردين سال ۱۳۵۸ بدون دخالت مردم و نهادهای منتخب آنان، بدون پيش شرطهای لازم برای انجام يك همه پرسی دمكراتيك و طبق دستوری مذهبی انجام گرفت. اين روز نماد رسميت يافتن حاكميت جمهوری اسلامی و مبنای قانونی حكومت سركوب و ترور مداوم شد.

با شركت در تظاهرات ۱۲ فروردين اين روز را به روز نه به جمهوری اسلامی بدل كنيم.
بانگ بلند آزادی‌خواهان ميهنمان شويم و خواست خود را به گوش جهانيان برسانيم.
نيروهای مترقی و آزادی خواه جهان را به ياری بخوانيم.

تظاهرات سراسری و برنامه هاى ويژه در شهرهای:
آمستردام، استكهلم، برلن، پاريس، كلن، هانوفر، وين، بركلی (شمال كاليفرنيا)

تظاهرات مركزی جمعه ۱۲ فروردين ۱۳۸۴ (۱ آپريل ۲۰۰۵) در بروكسل

مکان و زمان دقیق هروقت معلوم شد، اعلام خواهد شد!!!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر