ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

سه‌شنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۸۳

با سلام ...

ماده۲۱

آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی!
محکوم کردن قضاتی که بجای روای عدالت در سرکوب و بیعدالتی شریک هستند، بخصوص قاضی مرتضوی!

تا کی میخواهیم جوانان و عزیزانمان را بخاطر حفظ قدرت شخصی و امروزی خودمان متهم و محکوم و مجازات کنیم!؟
تا کی میخواهیم سرمان را زیر بالش بگذاریم و بخاطر حفظ مال، قبول و سکوت کنیم!؟
تا کی میخواهیم خیال کنیم که قیمت پرداخت محافظه کاریمان کمتر از قیمت جنبشمان برای تحول هست!؟
درست هست که امروز بخاطر سکوت و قبول برایمان ارزانتر تمام میشود اما فردا برایمان بسی گرانتر تمام خواهد شد و نسل بعد باید با قیمت گزافی بهره پس دهد!

ماده۲۱

1- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.

2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

3- اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای تامین نماید .


با شرکت در انتخابات نمایشی و فرمایشی قمحوری کمک به نقض این حقمان میکنیم و خواهیم کرد. و وقتی خودمان حقمان را باطل کنیم پس تعجب نکنیم وقتی با ما مثل یک انسان رفتار نمیشود.سفره هفت سین


Image hosted by Photobucket.com

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر