ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، فروردین ۰۳، ۱۳۸۴

با سلام ...

ماده۲۲

با تشکر از جاقالان شورم معرفی یک صفحه و یک پروژه:
KEO
شما میتوانید یک نامه یک خط تا چهار صفحه ای بنویسید و بدون سانسور برای آینده باقی بگذارید.
این نامه ها تا اخر سال 2005 میلادی جمع و به فضا در مهوری دور زمین فرستاده خواهد شد تا در اینده بزمین برگردد.
شما میتوانید بطریق اینترنت یا پست نامه خود را ارسال کنید.
فرستادن نامه از اینترنت

اساسنامه کئو (اینجا آدرس پستی هم درج شده است)
اینجا هم بقیه اسناد و راهنمایی ها بزبان فارسی
ماده۲۲

هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

خب، اینیکی ماده هم بطور واضح نشان میدهد که قم‌حوری اکثریت مردم ایران را انسان بحساب نمی‌آورد. حالا باز شما در انتخاباتشان شرکت کنید!!!!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر