ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، فروردین ۱۲، ۱۳۸۴

با سلام ...

دوازدهتان بدر


توماری برای نجات جان کبری رحمنپور
بزودی اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی و تبدیلش به قمحوری را در کنار هم اینجا خواهم اورد و امیدوارم که دوستان درین بحث شرکت کنند. بخصوص دوستان مقیم ایران توضیح بدهند که چگونه این اصلاحات قانون اساسی رای آورد. منکه هنوز سردرنیاوردم که اولیش چرا رای آورد اما میتونم حدس بزنم اما اصلا و ابدا توی مخم نمیرود که اینیکی چرا و چگونه رای اورد.
از بین بردن مقام بیخود نخست وزیری (منظور بیخود بودنش در قمحوری هست) قبول اما بقیه اصلاحات بطور واضح تقسیم مملکت بین آقایون خامنه‌ای و رفسن‌جانی را اعلام کرده بود، اصلاً حالیم نمیشود. مثل‌اینکه همیشه در صحنه بودن هم ازین گرفتاری‌ها دارد، وقتی همیشه در صحنه باشی روی صحنه چرتت میگیرد و بعد ازین اتفاقها می‌افتد و حالا بیا و درست کن!!!

احمد باطبی را فراموش نکنیم که او یکی از واقعترین قربانیان چرتهای ما در روی صحنه هست!

دوازدهتان بدر!!!
منکه بدر کردم. حامیان طبق معمول زیاد بودند و شرکت کنندگان، خب دیگر بودند و دم همشان گرم!
به امید دیدار در خیابانها!!!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر