ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۸۴

با سلام ...

حمایت از زندانیان سیاسی

فراخوان حمایت از زرافشان و زندانیان سیاسی

با سلام ...

می‌گویند از بحث گذشته و حوصله بحث ندارم اما وقتش را می‌گزارد که اصرار کند من احمق نمی‌دانم چه می‌گویم چونکه گفتم انتخابات غیر آزاد (ایران، عراق زمان صدام، چین، اکثر کشورهای افریقایی و .... و .... و ....) و چرا پایان‌نامه در مورد وضعیت و طرز برقراری انتخابات غیر آزاد با ظواهر مختلفش ننوشتم و کدام کشورهای آفریقایی و آنان با همدیگر فرق دارند و یکی غیرآزاد و دیگری کمی آزادتر هست –مورد توجه دوستان آزادتر به معنی آزاد نیست – و تو بیسواد و احمق الکی حرف نزن و بگزار من افتخار کنم که آزادتر می‌توانم به حقوق خود "نه" بگویم. آزادتر غیر آزاد هست و مبارزه دمکراتیک با آری گفتن به ضددمکراسی و اصولگرای اصلاح‌طلب .. چه واژه‌هایی که برای فریب خود و دیگران اختراع نمی‌کنیم.
حیف که نقطه‌ها را ایراد نگرفت و نگفت تک تک کشورهایی که انتخابات غیر آزاد در آن برقرار می‌شود و در کدامشان "آزادتر" هست را نگفتی ....
بعد از منطق "از بحث گذشته و حوصله بحث ندارم" که در اصل، با سخن زیاد و گرفتن ایراداتی که اصلا و ابدا به اصل مطلب که غیر آزاد بودن انتخابات هست ربطی ندشت، نشان این هست که جوابگو نمی‌توانند باشند، در مترو نشسته بیاد کتابی در کول‌پشتیم بود افتادم و بفکر اینکه با این هوای طوفانی و یخبندان دوچرخه تعطیل هست، می‌توانم بخوانم بدون اینکه نیمه‌کاره رهایش کنم و این جملات برخوردم:

"بچه‌ها خیلی پیش از اینکه در مقابل اصول ایمانی وابسته به جامعه قرار گیرند، تناقضات را تشخیص می‌دهند. البته اگر ایشان این تناقضات را از اصول ایمانی (باوری) که دیرتر پذیرفته می‌شوند، مهمتر ندانند، احتمالا مغزشان آسیب می‌بیند. اگر مغز اول مجبور شود تناقضات را قبول کند، به آنان توجه نکند و چشمش را در مقابلشان ببندد، خیلی سریع به آش‌نظری تبدیل می‌شود." نوشته فرد هویل


فراخوان عمومی برای اعتراض به «نقض حقوق زنان در قانون اساسی»

گردهم آیی:
يکشنبه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۵ تا ۶ بعدازظهر
مقابل در اصلی دانشگاه تهران واقع در خيابان انقلاب


با سلام ...

استفاده نادرست از واژه‌های "انتخابات"، "شرکت کردن و نکردن" باعث خلل در اصل مفهوم این عمل می‌شود که رای ندادن نشان دادن خواست این هست که می‌خواهیم مداخله کنیم!!!

واژه انتخابات خودمان را گول میزند، چونکه انتخابی در میان نیست و فقط آری گفتن هست، و شعار تحیرم یا عدم شرکت در "انتخابات" هم خیالان را به کجراهه میبرد که نمی‌خواهیم در سرنوشت خود مشارکت کنیم، درحالی که همه ما خواهان مشارکت و مداخله در سرنوشت خود هستیم. اما در اصل این انتخابات نمایشی و فرمایشی دو گزینه برای انتخاب کردن دارد و آنهم "آری" گفتن با رفتن پای صندوقات قدرت هست و "نه" گفتن با نرفتن پای صندوق "آری به قانون اساسی" هست. متاسفانه بیشتر ازین دو گزینه در اینگونه "انتخابات" نیست: "نه" و "آری". پس بدانیم که همه ما مشارکت خواهیم کرد و با نرفتن پای صندوق قدرت، "نه" خواهیم گفت!!!
رای دادن به معنی آری گفتن به قانون اساسی (حال هرچقدر دوستان خیال کنند که فقط با رای دادن میتوانند انتخاب کنند، فقط خود را گول زده‌اند و در اینجا هم حال خواسته یا نخواسته در عوام‌فریبی با قدرتمندان همکار شدند ) و رای ندادن به معنی نه گفتن به قانونی که از تو فقط آری و تسلیم و تعظیم میخواهد. پس دقت کنیم و اصل ماجرا نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که مشارکت آنانی که پای صندوق‌های قدرت می‌روند و رای آری در صندوق‌ها میریزند، فقط این چند دقیقه هست، چونکه خود با آری گفتن به قانونی که خواست و مشارکت آنان در تایین و نقشه‌ریزی برای آینده و سرنوشتشان را منع میکند، نشاندهنده قبول وضعیتی هست که مشارکت و مداخله انان را رد می‌کند. در حالی که با نرفتن پای صندوق‌های قدرت نشان می‌دهیم که خواستدار مشارکت دائمی در ساختار آینده و سرنوشت خود هستیم.

خلاصه واژه‌های شرکت کردن و نکردن در اینگونه انتخابات فرمایشی و نمایشی ("رای‌آری‌گیری")نادرست می‌باشند و گمراه کننده هستند. واژه‌های صحیح "رای دادن" و "رای ندادن" هست که همه شرکت میکنند)، اما مفهوم رای دادن (بقول دوستان شرکت کردن) و رای ندادن (بخیال نادرست شرکت نکردن) را باید بدانیم تا از حق خود استفاده درست کنیم!!!!
رای دادن: آری گفتن به قانون اساسی که مشارکت و مداخله تو را منع میکند.
رای ندادن: نشان دادن خواستت که می‌خواهی در تصمیمگیری برای آینده و سرنوشت خودت شرکت و مداخله کنی!

سه‌شنبه هفتم ژوئیه

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر