ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

سه‌شنبه، تیر ۰۷، ۱۳۸۴

با سلام ...

رسانه‌های وابسته غرب در مورد ایران

خیلی کوتاه:

رسانه‌های وابسته در مورد ایرانی و احمدی‌نژاد:

وابسته به آمریکا:۶۳ مردم ایران به احمدی‌نژاد رای دادند. او می‌خواهد نظام طالبانی در ایران پیاده کند. (یعنی ۶۳ درصد مردم ایران طالبان هستند، هیچ حرفی از درصد مشاکرت زده نشد، البته رسانه‌‌های قم‌حوری از حماسه ۳ تیر و مشاکرت عظیم سخن می‌برند ...)


وابسته به اروپا: احمدی‌نژاد گفت که ایران فنون هسته‌ای را فقط برای تولید انرژی، علم پزشکی و کشاورزی می‌خواهد. ایشان فرمودند که سیاست میانه‌روی به پیش خواهد گرفت و امروزه هیچ جایی و زمانی برای افراطی بودن نیست.

وابسته به قم‌حوری:حماسه سوم تیر و همبستگی ۷۰ میلیونی!!!!

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر