ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

چهارشنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۸۴

با سلام ...

سه نخاله


استفراغ و خنده، ناشتا مشاهده شود:-)

قیافه‌ها داد میزند: "خر ما بشو، ما بهتر می‌توانیم تو را راضی کنیم تا زحمت بکشی تا حقوق مان تضمین شود و قدرت و ثروت فزون‌دارندگان را بیشتر کنی و بعد از سی تا چهل سال کار، اگر یک بخور و نمیر بازنشستگی بهت دادیم، اگر دادیم، تازه منت هم سرت بگزاریم و طلبکار هم بشویم که چرا خودت را بیمه خصوصی هم نکردی تا کمی بیشتر بازنشستگی بگیری..."

بازم صد رحمت به این هیولای ناپاک حزب به اصطلاح سوسیال دمکرات آلمان، که در کنار قیافه حقبجانب صدراعظم آلمان، جملات نوشته، هرچند بیمعنی و بیمفهوم، بخصوص وقتی خودشان بهش عمل نمیکنند! اما امان ز دست این به اصتلاح لیبرالها که آزادی را فقط و فقط برای سرمایه و سرمایه‌سالار می‌خواهند:"مالیات پایین. کار بالا" اکثریت خیال میکنند، منظورشان این هست که اگر مالیاتها کمتر بشود، تعداد و جای کار بیشتر می‌شود. درحالیکه همه میدانیم که حرص و طمع سیری ندارند و همانطور خودشان بارها گفتند، هدفشان کم کردن مالیات پولداران، بیشتر کردن وقت کاری کارکنان (مزد و حقوق بگیران) هست.
و این مسیح دمکراتها با نماینده‌ای که اینقدر بد عکس هست که اکثر تابلوها با قیافه‌اش را برداشتند و بجایش پرچم آلمان را گزاشتند. در همین چهارراه (عکس بالا) هم امروز دیدم هر سه تابلو عوض شده، درحالیکه قیافه اون دو با دری وریهای دیگر مشاهد میشد، شمایل خانم بطور کل محو شد و پرچم آلمان امد روی صحنه انتخاباتی بقول خودش خدمتگزار آلمان!!!
شعار:"رشد اقتصادی بیشتر. کار بیشتر." متاسفانه خیلی گول میخورند و خیال میکنند اگر رشد اقتصادی (اقتصاد آلمان چند سالی هست که زیاد رشد نکرده) بیشتر شود، تعداد کارها بیشتر میشود. اما بازم میرسیم به طمع. رشد اقتصادی در یک جامعه طمعکار فایده‌ای برای همه ندارد. چونکه اقتصاد آلمان هرچند گهگداری آهسته رشد میکند، اما بطور کلی خیلی رشد کرده و روزبروز تعداد بیکار بیشتر میشود. از تعداد اشخاصی که با دستمزد و مزد کم کار میکنند بگزریم. منظور اینها همانطور که بارها گفتند این هست که ساعات کار را بیشتر کنند تا اقتصاد رشد کند و تا وقتی که درامد عادلانه تقسیم نشود، رشد اقتصاد به این معنی هست که زر و زور فزون‌دارندگان بیشتر می‌شود.
وقتی ساعت کار بیشتر شود، به تعداد کمتر کارکن نیاز هست. وقتی تعداد کارکننده کمتر هست، صاحب کار باید کمتر بیمه و مخارج بدهد، در نتیجه بیشتر سود میکند و این درآمد، همان رشد حساب میشود. و چونکه تعداد و قدرت خریدار، بخاطر اخراج و بیکار کردن کارکنان، کمتر شده، فقط با اخراج و بیشتر کردن ساعات کار میتواند به رشد اقتصادی ادامه دهد و ...

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر