ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

جمعه، دی ۰۲، ۱۳۸۴

با سلام ...

پیروزی زور و زر در زرخانه همیشه بیدار
دادگاه عالی امریکا اعتصاب رانندگان وسایل نقلیه عمومی را غیر قانونی اعلام و سران اتحادیه را تهدید به زندان کرد.
اتحادیه کارگری تسلیم شد و قبول کرد مزایایی که بخاطرش خونها و عرقها ریخته شد از دست بدهد و آنهم نه فقط در دنیایی که پولدارتر و ثروتمنتر از همیشه هست و میشود بلکه در مرکز تولید ثروت مالی!!!
شهروندان نه فقط این خدمتگزاران عموم را تنها گزاشتند بلکه معترض و شاکی هم بودند. برای رسیدن به "امروز" خود داریم "فردایی" میسازیم که فرزندانمان گرفتارشان خواهند شد. دفاع از حقوق و مزایای عادل هر قشر و صنفی یکی از لازمترین اقدام برای سازندگی دنیای بهتر هست و عدم همبستگی فقط و فقط بند و جوش زنجیرهای وابستگی را تحکیم میبخشد و عاقبتش برای همه، حتی و بخصوص سودجویان امروز، وخیم خواهد بود!!!
دیروز رانندگان را تنها گذاشتند و فردا خود تنها خواهند بود!
با امضا و پخش تومار "مخالفت با کودک آزاری" حداقل قدمی را بردارید:
از فیفا:
با شکایتی که از روش فیفا برای فروش بلیط جام جهانی در المان شد (مراجعه شود به پست: بزرگترین مافیای رسمی جهانی)، قبل ازینکه مسئله به دادگاه برسد، فیفا ظاهرا کنار امد. فیفا قبول کرد که همه پول (قیمت بلیط بعلاوه دسمزد سرویس) را، البته بدون بهره، پس بدهد. و صدالبته (بخاطر همین ظاهری) اگر تا نیمه آوریل کسانی که هنوز بلیط نگرفتند خواسته خود پس بگیرند، همه پول را پس خواهند گرفت. یعنی اگر بعد از این تاریخ بلیط نگرفتید و یادتان رفت تقاضای بلیط را فسخ کنید ...

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر