ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، دی ۱۹، ۱۳۸۴

با سلام ...

رویا

روزهای آخر سال 2005


روی رسید کتاب "از انفجار اولیه تا انسان" نوشت:
"هنگام بیداری، خواب دیدم که خوابیدم و دارم خواب میبینم که هرچه سعی میکنم، نمیتوانم بیدار شوم!!!
تا متوجه شدم که بیدار نیستم بلکه خوابیدم و کوششم هم فقط رویا هست و تصمیم گرفتم که بیدار شوم"
رسید را تا کرد و گذاشت توی کیسه توتون.
بپیوندید و یاری کنید:
بیانیه جمعی از وبلاگ نویسان در دفاع از زندانیان زندان رجایی شهر

در پخش و امضای تومار زیر هم دریغ نکنید:
خواستدار آزادی فوری زندانیان سیاسی در ایران و اعلام حمایت از اعتصابیون زندان رجایی شهر

0 بیان و اندیشه:

ارسال یک نظر